HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HÀNG VỀ KHO VÀ THỰC HIỆN YÊU CẦU GIAO HÀNG

Để xem chi tiết danh sách các kiện hàng đã về kho Việt Nam, Quý khách Đăng nhập tài khoản, từ Menu chọn Quản lý đơn (1) → Chọn Đơn ký gửi/Đơn hàng (2) → Chọn trạng thái đơn là Chờ Giao (3) → Chọn Tìm kiếm (4). Khách hàng có thể nhận hàng theo các hình thức sau: 1. Đến nhận hàng…

HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN KÝ GỬI TRỰC TIẾP TRÊN GIAO DIỆN SABO

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Sabo tại đây Bước 2: Vào Quản lý đơn (1) → Đơn ký gửi (2) → Tạo đơn ký gửi (3). Bước 3: Điền thông tin hàng hóa: nhóm hàng, hình thức vận chuyển, giá trị hàng hóa và cân nặng, thể tích dự kiến (1) → Chọn kho nhận hàng (2). Kiểm tra địa chỉ nhận hàng tại…

HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN KÝ GỬI QUA CÔNG CỤ EXTENSION (CÔNG CỤ TẠO ĐƠN TỰ ĐỘNG)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Sabo tại đây Bước 2: Cài công cụ tạo đơn tự động như sau: Tại Trang chủ (1) → Chọn Vận chuyển quốc tế (2) → Chọn Sử dụng extension để đặt hàng (3). Chọn Add to chrome/Cốc cốc (1) → Chọn Thêm tiện ích (2). Bước 3:  Đăng nhập taobao/ 1688/Tmall và kết nối tài khoản NCC dịch vụ Chọn Kết nối tài khoản (để…

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KÝ GỬI HÀNG TRỰC TIẾP

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Sabo tại đây Bước 2: Tại Trang chủ (1) → Chọn Vận chuyển quốc tế (2) → Chọn Lên đơn ngay (3) Bước 3: Chọn loại dịch vụ vận chuyển tương ứng cho đơn hàng (1) → Copy địa chỉ nhận hàng (2), để gửi cho NCC – hoặc cài địa chỉ nhận hàng lên taobao/ Tmall /…

HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Quý khách chuyển tiền qua ngân hàng vào tài khoản nhà cung cấp dịch vụ trên sàn Sabo theo hướng dẫn sau: Bước 1: Tại tab Kết nối => Chọn Kết nối tài khoản tạo đơn Bước 2: Chọn Hướng dẫn nạp tiền của NCC dịch vụ mua hộ mà Quý khách cần nạp tiền vào tài khoản…

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN SABO

Để sử dụng được các dịch vụ trên sabo.asia, Bạn cần tạo tài khoản trước tiên với 3 thao tác đơn giản sau:  Bước 1: Quý khách truy cập tạo tài khoản tại đây Bước 2: Điền đầy đủ các trường thông tin sau: Email đăng ký tài khoản Password (Mật khẩu) Confirm Password (Nhập…