ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ SABO

I. GIỚI THIỆU

SABO là đơn vị tiên phong về mô hình NỀN TẢNG DỊCH VỤ, dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp hậu cần cho những người kinh doanh Đông Nam Á phát triển thương mại toàn cầu, là NỀN TẢNG DỊCH VỤ kết nối những người kinh doanh (Seller) và những nhà cung cấp dịch vụ hậu cần (3PLs) gọi chung là Khách hàng.

SABO đóng vai trò là đơn vị trung gian kết nối, chuyển tiếp thông tin và giới thiệu các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh với những người có nhu cầu sử dụng các dịch vụ hậu cần trước – trong và sau bán hàng trên nền tảng công nghệ do SABO phát triển.

Trước khi hợp tác/ sử dụng dịch vụ của, Quý khách vui lòng đọc và tìm hiểu kỹ các Điều khoản dịch vụ và Quy chế hoạt động của Chúng tôi.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (NCCDV) VÀ KHÁCH HÀNG
1. Điều kiện hợp tác, cung cấp dịch vụ trên sàn Sabo.asia

NCC dịch vụ để hợp tác và cung cấp dịch vụ trên sàn Sabo.asia cần có và cung cấp các thông tin cho Sabo xác thực như sau:

–   Đăng ký kinh doanh

–   Địa chỉ giao dịch

–   Người đại diện

–   Kho bãi chính chủ tại Việt Nam

–   Website cung cấp dịch vụ

–   Xác nhận loại hình CCDV vận chuyển chính ngạch…

– Không cung cấp các dịch vụ mua và vận chuyển hàng cấm theo quy định của nhà nước và pháp luật.

– Cập nhật thông tin lộ trình đơn hàng cụ thể lên hệ thống của Sabo để Khách hàng có thể theo dõi.

2. Điều kiện sử dụng dịch vụ của Khách hàng

–   Đọc và đã hiểu rõ đồng thời tuân thủ mọi quy định/ chính sách chung mà Sabo cũng như các Nhà cung cấp dịch vụ (NCCDV) đưa ra.

–  Không mua các hàng cấm theo quy định của các NCCDV và của pháp luật.

– Chịu mọi trách nhiệm đối với thông tin cá nhân đã cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

– Cam kết chủ động trong việc kiểm tra, theo dõi đơn hàng, chủ động tạo yêu cầu giao và thanh toán các chi phí liên quan đến đơn hàng cho NCCDV đúng hạn.

– Chủ động phối hợp cùng NCCDV xử lý các tình huống phát sinh dựa trên nguyên tắc: hợp tác, hỗ trợ, cùng xử lý các tình huống phát sinh (ngoài quy định) nhằm giảm thiểu rủi ro, giữ gìn uy tín của cả các bên.

III. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

1. Sabo trao cho Khách hàng/NCCDV quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản dịch vụ này. Tất cả các nội dung, thương hiệu, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền hiển thị trên Sabo.asia đều thuộc sở hữu của Sabo và bên sở hữu thứ ba, nếu có.

2. NCCDV đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc dịch vụ và nội dung của Sabo.asia.

3. NCCDV không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Sabo.asia trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Sabo.

4. Sabo cho phép kết nối từ website NCCDV đến Sabo.asia, với điều kiện website của NCCDV không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến Sabo.

IV. PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

–  Đình chỉ và chấm dứt Tài khoản;

– Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan như chi phí vận chuyển của đơn hàng, phí thanh toán…;

–  Cáo buộc hình sự;

–   Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

–  Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo tiêu chuẩn cộng đồng, quy chế hoạt động, hoặc các chính Sách Sabo.

2. Nếu phát hiện Khách hàng/ NCCDV trên Sabo.asia của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ, vui lòng liên hệ Sabo.

V. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nhà cung cấp dịch vụ phải quản lý và đảm bảo độ chính xác của các thông tin liên quan đến giá cả và chính sách dich vụ, nội dung quy định cụ thể trên website Sabo.asia.

2. NCCDV chịu trách nhiệm cung cấp hóa đơn vận chuyển cho Khách hàng theo quy định pháp luật (nếu có).

3. NCCDV và Khách hàng trực tiếp thỏa thuận và quyết định về trách nhiệm chi trả các loại thuế, phí hải quan liên quan và Sabo không cung cấp bất kỳ tư vấn về pháp lý hay tư vấn thuế nào liên quan đến vấn đề này.

4. Khách hàng (người sử dụng dịch vụ) không phải thanh toán trực tiếp bất kỳ khoản phí nào cho Sabo.

5. Sabo thu phí giới thiệu khách hàng, quản lý thông tin quy trình vận hành từ NCCDV theo thỏa thuận chi tiết giữa hai phía, theo từng thời kỳ hoặc theo từng chương trình cụ thể. 

6. Phí dịch vụ cần thanh toán trên đơn hàng là phí áp dụng cho mỗi đơn hàng thành công trên sàn giao dịch TMĐT Sabo và được Khách hàng trả trực tiếp cho NCCDV. Sabo hỗ trợ hai phía Khách hàng và NCCDV quản lý công nợ, đối soát giao dịch trên hệ thống phần mềm của nền tảng.

7. Trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến giao dịch, khiếu nại… Khách hàng chủ động liên hệ với NCCDV để thỏa thuận tự giải quyết giữa hai bên. Sabo sẽ hỗ trợ cung cấp các thông tin liên quan (trong phạm vi cho phép) đến Khách hàng hoặc NCCDV.
Trong trường hợp khách hàng chưa thấy thỏa đáng khi khiếu nại NCCDV, có thể thông báo lại cho Sabo. Sabo sẽ tìm hiểu thông tin và có tuyên bố và phương án xử lý phù hợp cho từng tình huống, có thể bao gồm nhưng không giới hạn: giải trình, thông báo, nhắc nhở, công văn, cảnh cáo, phạt, chấm dứt hợp tác. 

8. Sabo không chịu trách nhiệm đối với: (a) chất lượng dịch vụ, độ an toàn hay tính pháp lý của NCCDV trên Sabo.asia. Các hoạt động Sabo thực hiện để thẩm định, kiểm soát chất lượng NCCDV hoàn toàn mang tính hỗ trợ thông tin cho hai phía mà không đi kèm cam kết trách nhiệm nào. 

9. Sabo không chịu trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng, dịch vụ…đối với sản phẩm/ hàng hóa (trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm khác), hoặc nguyên nhân khác liên quan đến luật pháp, quyền lợi chính đáng, các quy chế hoặc các hình thức khác đối với:

(i) (a) tổn thất về sử dụng; (b) tổn thất về lợi nhuận; (c) tổn thất về doanh thu; (d) tổn thất về dữ liệu; (e) tổn thất về uy tín; hoặc (f) không thực hiện được các biện pháp nguy cấp dự trù, đối với từng trường hợp dù trực tiếp hoặc gián tiếp; hoặc

(ii) Thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc mang tính hệ quả nào (gồm bất kỳ mất mát nào về dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị di động khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng sabo.asia   hoặc dịch vụ, bao gồm thiệt hại phát sinh từ đó, ngay cả khi sabo  đã được thông báo về khả năng của các thiệt hại đó hoặc được gợi ý phải chịu trách nhiệm.

10. Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt tài khoản hoặc dừng sử dụng dịch vụ trong trường hợp không thỏa mãn với dịch vụ. 

11.  Khách hàng có thể tương tác hoặc sử dụng dịch vụ hoặc tham gia vào các chương trình khác của NCCDV. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ/giao dịch/thỏa thuận giữa Khách hàng và NCCDV.

12. Một số NCCDV thông qua Sabo.asia có thể yêu cầu Khách hàng đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều khoản và điều kiện khác trước khi sử dụng hoặc tiếp cận những dịch vụ của họ thông qua Sabo.asia. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa Khách hàng và NCCDV.

13. Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và không gây ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của các điều khoản còn lại. 

14.  Sabo có quyền chỉnh sửa các Điều khoản dịch vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều khoản dịch vụ được chỉnh sửa lên website Sabo.asia. Việc Người dùng (Khách hàng hoặc NCCDV) tiếp tục sử dụng Sabo.asia sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ đồng nghĩa việc Người sử dụng chấp nhận các Điều khoản dịch vụ được chỉnh sửa.