HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Quý khách chuyển tiền qua ngân hàng vào tài khoản nhà cung cấp dịch vụ trên sàn Sabo theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại tab Kết nối => Chọn Kết nối tài khoản tạo dơn

Bước 2: Chọn Hướng dẫn nạp tiền của NCC dịch vụ mua hộ mà Quý khách cần nạp tiền vào tài khoản

Bước 3: Thực hiện theo hướng dẫn

Sau khi chuyển khoản thành công, Quý khách tải lại (f5) trang. Số dư tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ mà Quý khách nạp sẽ được điều chỉnh đúng như số tiền vừa nạp.