CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Cung cấp thông tin

SABO hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý thông tin cá nhân của khách hàng cũng như các Nhà cung cấp dịch vụ, để thực hiện điều này chúng tôi đã thiết lập Chính sách bảo mật thông tin như sau.

a. Khách hàng đăng ký tài khoản thành viên, các thông tin cần cung cấp gồm:

– Họ tên

– Số điện thoại

– Địa chỉ Email

– Địa chỉ nhận hàng…

b. Trong khi giao dịch, khách hàng cung cấp thêm các thông tin như:
Hàng hóa: mẫu mã, số lượng, chủng loại, màu sắc…
Mô tả hàng hóa
Đường dẫn đến cửa hàng bán trực tuyến
Người bán hàng hóa
Các thông tin khác về giao dịch như mã hóa đơn mua hàng, mã giao vận, thông tin đóng gói kiện hàng và các thông tin liên quan khác

c. Nhà cung cấp dịch vụ, cung cấp các thông tin như sau

–   Thông tin để Khách hàng liên hệ: Điện thoại, email, địa chỉ, page…

–   Địa chỉ kho bãi tại Việt Nam, Trung Quốc.

–   Thông tin Website cung cấp dịch vụ.

–   Thông tin tài khoản ngân hàng để giao dịch với Khách hàng…

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sabo về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng nhằm mục đích kết nối liên hệ, giao dịch giữa Sabo, Khách hàng và NCCDV trong quá trình hợp tác, một số trường hợp cụ thể:
– Thông báo cho khách hàng về tình trạng đơn đặt hàng hoặc giao hàng;các thông báo liên quan đến dịch vụ.

– Liên lạc với khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

– Trả lời và xử lý các thắc mắc và yêu cầu của Khách hàng;

– Giải quyết khiếu nại, vấn đề hoặc tranh chấp;

– Tạo điều kiện liên lạc giữa NCCDV và khách hàng;

– Mục đích pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc có được tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp).

– Để xử lý các đơn đặt hàng khách hàng gửi qua hệ thống Sabo;

– Chúng tôi hoặc NCCDV có thể chuyển thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba để giao sản phẩm tới khách hàng (ví dụ: chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi)…

– Hơn nữa, chúng tôi/NCCDV sẽ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để quản lý tài khoản (nếu có); xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán khách hàng thực hiện trực tuyến;

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sabo có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, Sabo cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các khách hàng bằng mọi cách thức có thể.

3. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

– Thông tin cá nhân của Khách hàng, được Sabo cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sabo. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện theo chính sách, trường hợp khác chúng tôi chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng.

– Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu. Trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ ba, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.