Giới thiệu về Camel Logistics

Camel Logistics là một trong những đơn vị vận chuyển hàng hóa chính ngạch xuyên biên giới hàng đầu tại Việt Nam, 100% hàng hóa được thông quan chính ngạch, vận chuyển về Việt Nam nhanh chóng bằng đường bộ, với 4 hệ thống kho tại Quảng Châu, Bằng Tường, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Camel Logistics cung cấp dịch vụ gì?

01

Vận chuyển hàng lô Quảng Châu - Hà Nội

02

Vận chuyển hàng lô Bằng Tường - Hà Nội

03

Vận chuyển hàng lô Quảng Châu - TP Hồ Chí Minh

04

Vận chuyển hàng lô Bằng Tường - TP Hồ Chí Minh

Thế mạnh của Camel Logistics

Có hợp đồng, chứng từ hợp lệ

Hệ thống 4 kho hàng lớn tại Trung Quốc và Việt Nam

Bồi hoàn 10 lần cước vận chuyển quốc tế

Thời gian vận chuyển quốc tế chỉ từ 5 - 7 ngày

Các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển trên sàn Sabo