HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN HÀNG MUA HỘ (ORDER)

I. CÀI ĐẶT CÔNG CỤ

Bước 1: Quý khách mở link cài công cụ tạo đơn tại đây

Bước 2: Chọn Thêm vào chrome/Add to chrome 

Sabo - Công cụ hỗ trợ người mua hàng

Chọn Thêm tiện ích

Sabo - Công cụ hỗ trợ người mua hàng

=> Thông báo thêm tiện ích thành công.

Sabo - Công cụ hỗ trợ người mua hàng

II. TẠO ĐƠN HÀNG MUA HỘ ORDER

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Sabo khi sử dụng công cụ tạo đơn trên Taobao/1688/Tmall 

Tài khoản Sabo sẽ phải đăng nhập lần đầu hoặc đăng nhập lại nếu trạng thái đã bị đăng xuất.

– Truy cập vào link sản phẩm cần mua => Chọn Đăng nhập

– Chọn Đăng nhập bằng Authen Me

Điền thông tin tài khoản (email, mật khẩu) đã đăng ký trên Sabo => Chọn Đăng nhập/Sign in

Bước 2: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Sau khi đăng nhập hệ thống Sabo thành công, Quý khách tải lại (f5) link sản phẩm cần mua.

– Chọn thuộc tính sản phẩm: Mẫu mã, màu sắc, kích thước, số lượng,…

– Chọn Thêm vào giỏ hàng => Thông báo thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công

* Lưu ý: Quý khách không sử dụng Google Dịch khi đặt hàng

Bước 3: Tạo đơn đặt hàng

– Vào giỏ hàng tại đây hoặc chọn Tới giỏ hàng tại link sản phẩm

– Kiểm tra thông tin sản phẩm cần mua, tại đây Quý khách có thể tăng giảm số lượng sản phẩm

– Tạo ghi chú cho sản phẩm (nếu có)

 + Đối với Ghi Chú Cá Nhân: Chỉ Quý khách mới đọc được thông tin

 + Đối với Ghi Chú Nhân Viên: Ghi chú này, nhân viên mua hàng của NCC dịch vụ mua hộ sẽ đọc được và thực hiện theo yêu cầu của Quý khách

– Tích chọn những sản phẩm cần mua trong 1 shop => Chọn Đặt mua ngay

– Chọn NCC mua hộ khả dụng và các dịch vụ đi kèm

Bước 4: Thêm địa chỉ giao hàng

– Để thay đổi địa chỉ giao hàng, chọn Chỉnh sửa

– Chọn Thêm địa chỉ mới hoặc chọn Sửa địa chỉ hiện có

– Điền thông tin địa chỉ giao hàng => Thêm địa chỉ mới (Nếu Quý khách thêm mới địa chỉ) hoặc Chọn Lưu thay đổi (Nếu Quý khách sửa địa chỉ đã có)

– Tích chọn địa chỉ giao hàng -> Chọn Xác nhận

Bước 5: Đặt cọc đơn hàng

Nếu số dư trong tài khoản NCC mua hộ đơn hàng nhỏ hơn số tiền cần đặt cọc, Quý khách cần nạp tiền vào tài khoản theo hướng dẫn tại đây

– Sau khi số dư tài khoản của Quý khách đủ => Chọn Đặt cọc

=> Thông báo tạo đơn hàng mua hộ thành công

Như vậy Quý khách đã thực hiện tạo đơn hàng mua hộ thành công, Quý khách có thể theo dõi tiếp lộ trình đơn hàng tại mục Quản lý đơn => Đơn hàng.